{"numComments": 23, "comments": [{"body": "Denna film hade kunnat bli rolig, men tyv\u00e4rr skrattade jag ingenting, hade \nfaktiskt varit mer lovande om de hade tagit bort humorn eller gjort filmen med \nen stor nypa salt av svart humor. Det blev ett platt fall.", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 1, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 55, "city": "J\u00f6nk\u00f6ping", "username": "maakusj", "firstname": "Markus", "countryCode": "SWE", "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 6, "gender": "m", "age": 22, "userId": "2774480800702569273", "numUsersFollowing": 2, "lastname": "Johansson", "privacyMode": "PUBLIC", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2774480800702569273", "creationDate": 1297119310, "id": "2780825738281330182"}, {"body": "Har ikkje s\u00e6tt den ennu men nor j\u00e6 f\u00e5r s\u00e6tt den da tror jeg den blir at 10000/5", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 0, "city": "fredrikstad", "username": "Jokkeboy567", "firstname": "Joakim", "countryCode": "NOR", "avatarUrl": "http://s2.voddler.com/33399/assets/imageservice/avatar/5/0/50243827bfd149782a3cf9d827a878376d62d0f279602e4a247e74be1efe901b.jpg", "numVideosInFavorites": 0, "gender": "m", "age": 25, "userId": "2774480800810645600", "numUsersFollowing": 5, "lastname": "Lunner", "privacyMode": "CLOSED", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2774480800810645600", "creationDate": 1337369558, "id": "2798385734821861638"}, {"body": "Fun feelgood action :)", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 1, "city": "G\u00f6tene", "username": "jazzkatten", "firstname": "Michael ", "countryCode": "SWE", "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 0, "gender": "m", "age": 53, "userId": "2774480799408246622", "numUsersFollowing": 1, "lastname": "Ottow", "privacyMode": "CLOSED", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2774480799408246622", "creationDate": 1334466851, "id": "2798385734138262406"}, {"body": "Fick mig att t\u00e4nka p\u00e5 \"Lock stock and two smoking barrels\" och var n\u00e4stan lika bra.", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 0, "city": null, "username": "hjr70", "firstname": "Hans", "countryCode": null, "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 0, "gender": "m", "age": 44, "userId": "2721821230489030000", "numUsersFollowing": 0, "lastname": "R\u00e5ke", "privacyMode": "CLOSED", "hasPublicProfile": false}, "ownerId": "2721821230489030000", "creationDate": 1334431598, "id": "2798385734128553478"}, {"body": "I loved it !! Its funny... see it", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 0, "city": null, "username": "vonsan", "firstname": "Yvonne", "countryCode": null, "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 0, "gender": "f", "age": 47, "userId": "2721821230469308540", "numUsersFollowing": 1, "lastname": "Fredin", "privacyMode": "CLOSED", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2721821230469308540", "creationDate": 1333298770, "id": "2798385733833527174"}, {"body": "H\u00e5ller med maakusj helt, synd p\u00e5 ett s\u00e5nt bra grundmaterial...", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 0, "city": null, "username": "peter_lilja", "firstname": "Peter", "countryCode": null, "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 1, "gender": "m", "age": 45, "userId": "2721821230513845451", "numUsersFollowing": 4, "lastname": "Lilja", "privacyMode": "PUBLIC", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2721821230513845451", "creationDate": 1314033806, "id": "2798385726169362054"}, {"body": "Dont let it fool you, really good one!", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 1, "city": "Espoo", "username": "n0xl", "firstname": "Sami", "countryCode": "FIN", "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 0, "gender": "m", "age": 24, "userId": "2721821230497889065", "numUsersFollowing": 0, "lastname": "Karhu", "privacyMode": "PUBLIC", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2721821230497889065", "creationDate": 1312130376, "id": "2798385725411363590"}, {"body": "Tung rulle. sen till er som har sv\u00e5rt med att maffian talar tyska s\u00e5 r\u00e5kar det vara s\u00e5 att det finns maffia i tyskland. Tyskland har m\u00e5nga olika organiserade brottssyndikat s\u00e5 det \u00e4r bara att acceptera detta. :)", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 0, "city": null, "username": "tzetzakiz", "firstname": "Theo", "countryCode": null, "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 0, "gender": "m", "age": 36, "userId": "2725919127677770022", "numUsersFollowing": 1, "lastname": "Tsetsis", "privacyMode": "PUBLIC", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2725919127677770022", "creationDate": 1300535260, "id": "2788190073892440710"}, {"body": "Ich habe er nur ein bischen im den fuss geschushen.... oder etwas :)", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 0, "city": "Skive", "username": "robotten", "firstname": "Ronni", "countryCode": "DNK", "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 0, "gender": "m", "age": 36, "userId": "2725919129528743639", "numUsersFollowing": 0, "lastname": "Pedersen", "privacyMode": "CLOSED", "hasPublicProfile": false}, "ownerId": "2725919129528743639", "creationDate": 1299532459, "id": "2788190073816414470"}, {"body": "Diggade denna rulle stark, de negativa \u00e4r tyskan, 4/5", "itemId": "2741429620231325446", "title": null, "metaRating": 0, "isSpoiler": false, "ownerVideoRating": 0, "user": {"numVideosInPlaylist": 0, "city": null, "username": "zackmode", "firstname": "zack", "countryCode": "SWE", "avatarUrl": null, "numVideosInFavorites": 0, "gender": "m", "age": 20, "userId": "2725919129528150756", "numUsersFollowing": 1, "lastname": "cederholm", "privacyMode": "CLOSED", "hasPublicProfile": true}, "ownerId": "2725919129528150756", "creationDate": 1296943747, "id": "2780825738269323526"}]}